Menu
A tolték titok - Sergio Magaña

A tolték titok - Sergio Magaña

"Sergio Magaña Ocelo...

Az X-akták legújabb évada sokkolóan képünkbe tolta az igazságot rendszerünkről!

Az X-akták legújabb évada sokk…

Az X-akták legújabb ...

Furcsa fények és "felsugárzás" Alsó-Normandiában, Franciaországban.

Furcsa fények és "felsugá…

2015. november 2-án ...

Csillagkapu SG-1: Puha felfedés, a titkos űrprogram informátora szerint...

Csillagkapu SG-1: Puha felfedé…

Lehet, hogy a rendkí...

A nem-megfigyelt társadalom: anti-arcok, ruhák és egyéb kütyük Nagytestvér ellen

A nem-megfigyelt társadalom: a…

Egy egész iparág épü...

Képes az asztrológia kokrét eseményeket előrejelezni?

Képes az asztrológia kokrét es…

Mit tud az asztrológ...

Sztázis kamrában alvó óriások készen állnak rá, hogy felébresszék őket...

Sztázis kamrában alvó óriások …

Sztázis kamrában alv...

A Passzív Android és a Teremtő Erő

A Passzív Android és a Teremtő…

Az elme arénájában, ...

Tiltott történelem – Krisztus vérvonala

Tiltott történelem – Krisztus …

Tiltott történelem –...

Ki az, aki fél a Paranormálistól? – Ami általában így néz ki:

Ki az, aki fél a Paranormálist…

FREDDY SILVA - Ki a...

Prev Next

A MIÉRT ? - A tér a lélek egy óriási kísérlete… Kiemelt

  • Írta: 
A  MIÉRT ? - A tér a lélek egy óriási kísérlete…

A szó, ami minden igazság keresőt kísért, az a „Miért”? Miért akarna az örök, elpusztíthatatlan, megváltoztathatatlan, végtelen Egység teremteni egy univerzumot tele szenvedéssel, fájdalommal, - a véget nem érő szépség és üdvözítő kegyelem mellett.

Az egységben ez nyilvánvalóan már nem kérdés, hisz ott nincs szükség semmire. Belső Isteniségünk növekedésével egyre érzékenyebbé válunk mások fájdalmára, sőt azonosulunk a Bolyón tapasztalható szenvedéssel is. Ám ezek a tüskék mélyen a szívünkbe kísértenek minket.

clip im13age010Gyakran érezzük, hogy növekvő szánalmunk, kedvességünk és szelídségünk olyan állapotba visznek, ahol „minden tüske eggyé válik” visszatér), ahogy Hazrat Inayat Khan szufi mondta. Mert tudjuk, hogy mi vagyunk a világ, mi vagyunk a másik, a barátaink, család, sőt még az ellenségeink is mi vagyunk– és így természetesen átérezzük bánatukat.

Ezért is tekintik a könyörületességet elsődleges fontosságúnak a buddhizmusban. De ez a könyörületesség bölcsességből indul ki, és nem tévesztendő össze a rokonszenvvel, azzal a szánalommal, mikor „nagyon sajnálunk” valakit –mert ezzel az„áldozattudatot” erősítjük. A számos életek során mindannyian saját magunk teremtettük és növesztettük saját szenvedésünket. Mi mind felelősek vagyunk tetteinkért és valamennyi szenvedésért.

A kérdés mégis marad -, Miért élünk egyáltalán? A választ a szanszkrit szövegek adják a ’LILA’ szóval, ami annyit jelent; Isteni játék. Az Egységet egy ártatlan gyermeknek tekintik, aki játszik Térben és Időben.

A nagymester Jézus nem véletlen mondta tanítványainak; "Bizony, mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába.” Máté 18,3

Egy gyermek öntudata természetesen üde, friss tisztaságú, mint egy üres oldal, vagy a vászon, amikor, mint baba valahányszor clip image004inkarnálódik az öt érzékszervén keresztül. A legtöbben továbbra sincsenek tisztában a korábbi életeikkel, és a törekvéseikkel, melyeknek hajlamai, lenyomatai a tudatalattiban maradtak, mint szamszkárák, (tudatalatti emlékek), amit szellemtestünkbe ágyazva őrzünk. 

Az Isteni Játék metaforái minduntalan belevesznek a belénk nevelt nyugati eszmékbe; hogy bizony ki tudjuk javítani a dolgokat, jobbá tehetjük saját és mások életét, ha elég keményen dolgozunk. De a modern technikának és kemény munkának nem kellett volna már létrehoznia a földi paradicsomot??? Ahogy minden bölcsesség-tudást meg kell tapasztalni, tehát a választ a Miért-re; csak a legmélyebb érzéseinken keresztül a szívünk csendjében hallhatjuk meg.

Én átéreztem a Teremtő örömét Sri Aurobindo – Szávitrí: Legenda és szimbólum című eposzában. Szavai a második könyv 1. énekében, a „World Stair” olyan intenzíven átitatódtak saját megvilágosodott tudatával és felismeréseivel, hogy azok képesek az olvasót is felemelni.

Sri Aurobindo a Teret a Lélek egy hatalmas kísérleteként mutatja be, „a Lélekből lett az űr”. Csak egyetlen lélekről van szó. Mi mind ugyanazon a Lelken osztozunk. Mi egymás vagyunk, és mindannyian az Egység vagyunk. Mivel együtt teremtettük az időbeli differenciált, amit az öt érzékszerv, mint fánylat érzékel és becsap minket azzal az illúzióval, hogy mi az elválasztott-ság állapotban vagyunk. Mi nem vagyunk elválasztva, mi alkotjuk és része vagyunk az Egy Léleknek, és a Tér a mi kísérletünk, az Egy lélek kísérlete.

„A véget nem érő önteremtés megmutatja a Végtelen nagyszerűségét”

Ez azt jelenti, hogy Az Egyetlen Lélek olyan kitörő potenciállal, végtelen képességekkel és lehetségességekkel rendelkezik, hogy a hatalmas galaxisokig terjedő, milliárdnyi világot, végtelen birodalmakat hozhat létre.

clip image006„Az elvetette játékainak veszélyeit,

Miliárd hangulatot, számos energiát,

Világ-alakokat, melyek az Igazságnak képzelete,

És a szabadság erejének formuláit."

Az Egy Lelket úgy írják le, mint aki ’elvetette játékainak veszélyeit.’ Az „elvetette” fogalom azt jelenti, kivetül, megindul a téren át forrásának, eredetének végtelen pályáin. A „játéka veszélyeit” fogalma egy csodálatos ellentmondásra utal. Játszani ártatlan, ártalmatlan, mindemellett a játéknak veszélyei vannak, és itt utal a veszedelemre, kockázatra és a kalandra, rizikóra, még a balesetre és a szerencsére is.

A ’világ-alakokat’, mint a létező összes formát az igazság képzeleteként ábrázol. Ismét ellentmondást használ, amit az clip image008egysíkú gondolkodáson túllépve, oly gyakran felfedezünk a szanszkrit szövegekbe. Az Igazság hogyan lehetne merő képzelet, vagy szeszély?

Mégis, ahogy telnek az évek, mi rájövünk, hogy túl rövid az életünk ahhoz, hogy megértsük, de talán azt észrevesszük, hogy a dolgok nem úgy működnek, ahogy az igazság és gyakorlat tekintetében elvárható lenne. Az igazság vak. A Sors Szeszélyeként ismerős mindenki számára!

A képzelet fogalmát egy kalap alatt, mint impulzus, vágy, szeszély, ösztön, álom, délibáb, káprázat, fantázia és csalódás határozzák meg. Ám a felszín mögött, ahogy a szufi költő mondta; „minden egyes atomfüggöny mögött” ott van az Igazság – Az Egyetlennek - A Szeretetnek Arcában.

A Szabadság energiájának formuláját hajszolja a tudomány és a metafizika, ahogy az évszázadok során a Teremtés bonyolultságát kutatták, értelmezték, felülbírálták, elutasították, felülvizsgálták, és újra meg újra férfiak és nők felvonultatták észrevételeiket a látszat csodálatos működéséről. Mindezek a folyton változó elméletek, pusztán átmeneti töredékek, az Egy visszatükröződései bennünk.

A szabadság szó, amire mindannyian vágyunk, és természetesen arra, aminek teljes szabadsága van. Az Erő, a hatalom erőteljes pulzusa, - a szó minden értelmében és minden szintjén a kipréselt, táguló, kivetített univerzumnak, az ideiglenes clip ima13ge012hologram illúziónak, - mely a teljes szabadságban létezik.

Sri Aurobindoról azt mondták, hogy 50 évet töltött azzal, hogy átdolgozza és értelmezze Szávitri eposzát, így nem valószínű, hogy valamelyik szót önkényesen használta volna. Mindegyik szó mély elmélkedés eredménye.

Aurobindo a Cambridge-i Király Főiskolán tanult Angliában és egyformán képzett volt úgy Angol, mint Szanszkrit nyelvterületen is. A szanszkrit szavaknak többrétegű jelentéstartalma van a tudatosság különböző szintjein.

Aurobindo, A Véda Titka c. munkájában a Szanszkrit szavak erejét Agni Istenséggel hozza kapcsolatban, aki az tűz, vagy az energia fia.…Erőállapot, cselekvés, mozgás, fény, és érzésekre jellemző minőséghez gyökerezteti az Ag és Ang-ot. Agni a Szent Láng, a Belső Ragyogás is.

„Ezt öntik bele az örök-állandó folyamba

Az bacchusi mámor és mulatságág gondolata,

Az örökkévalóság szenvedélye és mozgása.”

Újabban én csak negédesen, szeretetteljesen mosolyogva mondom barátaimnak, mikor feszegetnek egy kérdést;„Hát, tudod, Isten őrült!” Szerényen még hozzáteszem, mint tény, hogy a dolgok azon hasonló bölcsesség-tudáson alapulnak, hogy Isten maga a szeretet, mikor tudom saját belső tapasztalatból, hogy Isten szeret engem. Isten mindenkit szeret, engem is beleértve, és független attól, amit Aurobindo a "bacchusi elragadtatás”-ról mond, érzem ennek igazságát magamban.

Shivát gyakran ábrázolják őrültként, egy aszkétaként, aki élvezi a vámpírok, démonok féktelen társaságát, akik valamilyen részegítő nedvet, (talán szómát) vagy tejszerű kábítószert isznak koponyákból. Évekig zavart ez a kép Shiváról, de most már értem.

clip image013Az Egység a minden és az Egynek, Shiva az az aspektusa, mely bacchusi elragadtatásban megrészegült és az alap Ideák nehéz megnyilvánulásában mutatkozik meg. Shiva a véget nem érő "szenvedély, a mozgás, lüktetés, az örök tánc megjelenítője.

Isten egy bogaras,vad ősrobbanás, és szupernóva rajongó, egy lenyűgözően találékony bolond, ugyanakkor fenséges, kiszámíthatatlanul erőszakos és rendkívül békés. Isten a szeretett, a tökéletesen egyesített mező.

„Minden, még fájdalom is, a lélek öröme volt; Itt minden tapasztalat egy egységes terv volt, Az Egyetlen ezerszeres kifejeződése.”

Az Egy Lélek kifejeződik, megnyilvánul időben és térben, miközben tapasztalatot gyűjt minden gyermeken, nőn és férfin - mindenen keresztül. Amikor valaki szenved, a másikat elárasztja a boldogság; Mikor valakit szerencsétlenség ér és leesik a szakadékba, valaki épp akkor ér a csúcsra. Amikor egy ember meghal, megszületik egy másik – és ez így megy örökké.

Mi vagyunk a formák, a millió hangulat, a számtalan energia, a világ-alakok, az Igazság képzelete, mi örökké együtt mozgunk, szétesünk, felemelkedünk és lezuhanunk, megjelenünk és eltűnünk, felejtünk és emlékezünk. Amikor elfáradunk, visszaköltözünk az Egységbe, ami otthonunkba, amit valójában soha nem hagytunk el. Az elkülönülés csak egy illúzió. Mi soha nem hagytuk el az otthonunkat. forrás: inannareturns.com

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Tartalomból

Érdekes

Idegenek

Filmajánló

Ősök Világa

Videók