Menu
A tolték titok - Sergio Magaña

A tolték titok - Sergio Magaña

"Sergio Magaña Ocelo...

Az X-akták legújabb évada sokkolóan képünkbe tolta az igazságot rendszerünkről!

Az X-akták legújabb évada sokk…

Az X-akták legújabb ...

Furcsa fények és "felsugárzás" Alsó-Normandiában, Franciaországban.

Furcsa fények és "felsugá…

2015. november 2-án ...

Csillagkapu SG-1: Puha felfedés, a titkos űrprogram informátora szerint...

Csillagkapu SG-1: Puha felfedé…

Lehet, hogy a rendkí...

A nem-megfigyelt társadalom: anti-arcok, ruhák és egyéb kütyük Nagytestvér ellen

A nem-megfigyelt társadalom: a…

Egy egész iparág épü...

Képes az asztrológia kokrét eseményeket előrejelezni?

Képes az asztrológia kokrét es…

Mit tud az asztrológ...

Sztázis kamrában alvó óriások készen állnak rá, hogy felébresszék őket...

Sztázis kamrában alvó óriások …

Sztázis kamrában alv...

A Passzív Android és a Teremtő Erő

A Passzív Android és a Teremtő…

Az elme arénájában, ...

Tiltott történelem – Krisztus vérvonala

Tiltott történelem – Krisztus …

Tiltott történelem –...

Ki az, aki fél a Paranormálistól? – Ami általában így néz ki:

Ki az, aki fél a Paranormálist…

FREDDY SILVA - Ki a...

Prev Next

Angyalok és a spirituális evolúció... Kiemelt

  • Írta: 
Angyalok és a spirituális evolúció...

Van egy elképzelés a tudatos közösségekben, miszerint vannak más, a fizikai világon túli birodalmak is – és fegyelemmel, kitartó, türelmes munkával fel tudjuk emelni a rezgésünket és olyan magasabb-rezgésű lényekké válhatunk, akiknek minden vágyuk az,

hogy elősegítsék a földön élő (és másik alacsonyabb birodalmak) emberek fejlődését. Sokan úgy gondolják, hogy ezek a fizikai síkon túli dimenziók büszkélkedhetnek olyan, a vallásból ismert fejlett létezőkkel is, mint például az Angyalok.

Az Angyalok létezésének fogalma nem idegen számomra sem, és azt gondolom, hogy ezek a magasabb-vibrációs lények tudnak a legtöbbet segíteni nekünk abban, hogy megértsük saját lelkünket és befogadjuk a harmóniát, Istent az életünkbe.

Annak érdekében, hogy megemelkedjen a rezgésünk, hogy elérjük a megvilágosodást, meg kell nyitnunk a tudatunkat olyan fogalmak előtt, melyeket ezelőtt elvetettünk, vagy nem vettünk komolyan. Egy tudatos közösség semmit nem ér, ha nem haladó szellemű – sőt gyakran elhatárolódnak, ahogy az megfigyelhető néhány kereső gondolkodásmódjának elemeiben.

Például sokan elutasítják az Angyalok fogalmát, mivel a kortárs vallással hozzák kapcsolatba, megint mások viszont úgy vélik, hogy a magasabb rezgésű lények, mint például az angyalok, arkangyalok, stb igenis léteznek, és segíteni akarnak nekünk.

„Angyalait és a szellemek nagy seregét küldte el hozzá segítő társul. ”Zarathustra

„És megtanították minden dolgokra az Ur állal melléje rendelt szellemi seregek, hogy a csillag-világok mindegyike a földhöz hasonlóan szellemi és emberi lényekkel van telítve és ugyancsak élet zsong a föld és napközi szférák gyűrűjében, — hogy az emberi lények születésük előtt, mint szellemi lények éltek már a mennyekben és haláluk után ismét oda térnek vissza, hogy ha jók; de mint szellemek is ellátogathatnak a földre” Zarathustra

Természetes, hogy fellázadtunk a kortárs vallás ellen, a nyilvánvaló megtévesztések, hazugságok, és olyan dolgok miatt, amit a vezetők tesznek azért, hogy irányíthassák az embereket, de ez nem jelenti azt, hogy egyes vallások nem tartalmaznak igazságot.

Úgy gondolom, van egy kis különbség a valódi és a torz spiritualitás között, s az egyik dolog, amit meg kell tanulnunk, az az, hogy kinyitjuk a lelkünket azon lehetőség előtt, hogy a tudatosság magasabb szintjein valóban léteznek angyali lények.

Az is elfogadható, ha megemeljük a rezgésünket, a spirituális fejlődés egy pontján, bizonyos értelemben mi magunk is angyallá válhatunk, bár igazából nem ez a célunk. Azoknak a keresőknek, akiknek a megvilágosodása a cél, el kell érniük a legmagasabb, legtisztább tudatállapot, melyet csak a létezés magasabb szintjein lehet megélni.

A teljes, zavartalan egyesülés a Forrással messze az angyali birodalmakon túlra visz, ám ez az egyesülés megköveteli tőlünk, hogy túllépve az összes alacsonyabb és magasabb birodalmat elérjünk egy olyan leírhatatlan tudatállapot, ahol egyé válva a teremtővel egyéniségünket feladjuk.

Ez a cikk nem arra akar rámutatni, hogy mi inkarnálódott angyalok vagyunk, hanem arra, hogy egy kis figyelemmel, erőfeszítéssel és türelemmel újra felfedezhetjük angyali örökségünk, és fel tudjuk emelni a rezgésünket egy olyan pontra, ahol újra magunkra ölthetjük angyali alakunkat, melyet magunk mögött hagytunk, mikor a Földre érkeztünk.

Függetlenül, a „new age” gyakran humoros értelmezéseivel, nem túlzás, ha azt mondom, hogy mi mind olyan magasabb birodalmakból érkeztünk, ahol eredeti formánk sokkal inkább angyalibb volt, sem, mint emberi. Újfent azt gondolom az „Angyal” szó egy megjelölés, mely olyan magasabb rezgésű lényeket jellemez, akik segítik az emberiséget.

Azok között, akik most itt vannak, nagyon is lehetnek angyalok, akik az emberiség felemelkedését szeretnék elősegíteni, és amikor a munkát elvégzik, visszatérnek angyali alakjukba, s ők is továbblépnek a szellemi evolúció létráján, míg el nem érik a tiszta, egységes tudatállapotot, ahol már nincsenek korlátok, címkét, és előítéletek.

Különböző spirituális tanítók egyetértenek abban, hogy vannak olyan fizikai létezésen túli világok, amik magasabb-rezgésű lényekkel büszkélkednek, és közülünk néhányan képesek meghallani üzeneteiket.

Engem foglalkoztat a gondolat, hogy léteznek angyalok, és különösen érdekesnek találom az ötletet, hogy néhányan (ha nem is mindenki) magasabb rezgésű létezők voltunk, mielőtt testet öltöttünk a földön. Sőt elképzelhetőnek tartom, hogy az emberek között vannak olyanok, akik elhagyták az angyali birodalmakat, és a földre jöttek, hogy segítsenek az embereknek, hogy tanítsanak ezekről a birodalmakról.

Zarathustra azt tanította, hogy az a kereső, aki megismerte Istent, az angyalokkal marad teljes dicsőségben.

Egy névtelen tanár nem arra ösztönzött engem, hogy „angyallá” váljak, hanem arra, hogy ne erősítsem meg növekedésem korlátait. Ha az a célunk, hogy angyallá váljunk, mint amilyenek talán korábban voltunk, elveszítjük az esélyt, hogy tovább fejlődjünk, ha majd felemelkedünk az angyali világokba.

Biztos vagyok benne, hogy ezekben a mennyei birodalmakban nagy boldogság vár, de ha már ott leszünk, rájövünk, hogy még onnan is van hová fejlődni és van mit tanulni.

„Te reád gondolva folyton. Csak Te maradsz ugyanaz, időtlen időkig, mint voltál valaha!”

Az angyallá válásra átmenetileg összpontosíthatunk úgy is, mint egy nagyobb evolúciós cél, de a növekedés és a fejlődés végtelen. Tovább fejlődünk, míg újra egyesülünk a teremtővel, de még akkor is dönthetünk úgy, hogy hogy visszatérünk, és kezdünk mindent előröl.

Egyes tanítások szerint az evolúciós folyamat alapvetően újra kezdődik, miután egy ideig elidőzünk a Forrásban. A tiszta boldogság ellenére, ami áthat bennünket, mégis visszatérünk, mert ismét át akarjuk élni azt a folyamatot, melyben felfedezhetjük Isteni mivoltunkat.

Vannak, akik azt gondolhatja, hogy sok spirituális tanító részéről egoizmus azt állítani, hogy ők megtestesült Istenek, de a legtöbben még mindig nem értik, hogy mi mind a Teremtő testi kifejeződései vagyunk, és minden birodalomban megteremtünk saját valóságunkat, melyben inkarnálódunk.

Így már elfogadható, hogy néhány kereső felfedezte magában Isteni mivolta hatalmas erejét és hajlandó is kinyilatkoztatni ezt az istenességet. Mi vagyunk és mindig is saját magunk teremtői voltunk, s amikor felemelkedünk a tudatosság egy új szintjére, talán bebizonyosodik az is, hogy mindvégig angyalok voltunk.

Úgy vélem, Angyalinak lenni egyszerűen azt jelenti, Isten egy alacsonyabb formájában létezni, ami ugyanúgy elmondható az emberi létre is.

Van egy híres idézet, melyben Maulana Rumi a híres szufi költő azt írja;

„Meghaltam ásványként és növény lettem, Meghaltam növényként, és felébredtem állatként.
Meghaltam állatként és emberré váltam. Miért félnék? Kevesebb lettem-e a halállal?
Még egyszer meg kell azonban halnom emberként, hogy fölszárnyalhassak az áldott angyalokkal.
De magából az angyali létből is tovább kell emelkednem; hiszen Istenen kívül minden múlandó.
Ha feláldoztam angyali lelkemet, azzá válok, amit agyunkkal soha fel nem foghatunk.
Óh! Ne engedj tovább létezni, mert a nemlét orgonarezgéssel kiált: "Őhozzá térünk vissza!"

Nem gondolom azt, hogy a nemlétezés azt jelenti, hogy ténylegesen nem fogunk létezni – inkább azt, hogy nem identitás-alapú formában fejeződünk ki, ahogy itt a Földön, hanem ugyannak a formának fejlettebb változatában fogjuk magunkat felismerni a magasabb szinteken.

Csak amikor készen állunk arra, hogy visszatérjünk a Teremtőnkhöz, egyszer s mindenkorra túllépünk ezen az identitás alapú formán, miközben folyamatosan önmagunk magasabb angyali változatait fejleszjük ki.

Franklin Merrell-Woolf azt elmondása szerint, az evolúciónak elképzelhetően nincs vége. Ezt a nézetet számtalan spirituális forrás megerősíti, bár ez nem számít, mert még ha egy olyan boldog tudatállapotban leszünk is, ami mentes az aggodalmaktól, fájdalom, azok a feszültségek, amikhez a Földön hozzászokunk egy magasabb szinten, de ott is létezni fognak.

Nem kell siettetni a Földi fejlődést, hiába mondják, hogy ez itt a pokol, ez egy ellentmondás. Az Isteni lényegünkbe való visszatérést örömmel kell megcselekednünk, mert eltart egy darabig, míg következetesen a végére érünk az úgymond végtelen spirituális fejlődési ciklusoknak.

Van számos idézet, amit megvizsgálhatnánk, s lehet egy másik alkalommal felelevenítem ezt a beszélgetést, mert sokkal bővebb magyarázatokkal gyarapíthatnánk ismeretinket ebben a témában. Remélhetőleg mostanra már megérintett téged is, amit e cikken keresztül szerettem volna közvetíteni, hogy vannak az emberi létezésen túli magasabb világok, ahová be fogunk tudni lépni, amint tisztább értelmezésben tudjuk magunkat Istenként kifejezni.

Véleményem szerint, minél inkább istenként fejezzük ki magunkat, annál inkább emelkedni fog a rezgésünk és kibontakozik valódi ’testi, szellemi, érzelmi és lelki’ alakunk. Végül, ha mi elég elkötelezettek vagyunk, egy ponton talán felfedezzük, hogy nekünk van egy angyali „családfánk”, amit vissza fogunk követelni, ahogy átlépünk azokon a különféle dimenziókon, amik jelenleg a teremtőnkkel való egyesülés, illetve összekapcsolódás közé állnak.

Ha képesek vagyunk magunkba fogadni angyali mivoltunkat, (vagy aktiválni magasabb rendű képességeinket) még itt a Földön, ha megtanulunk uralkodni magunkon, boldogan elmondhatjuk, hogy elértük célunkat! Az a boldogság, amit érezni fogunk, kárpótolni fog minden erőfeszítésért, s mi olyan spirituális keresőkké válunk, akik megélik saját Isteniségüket, és készek arra használni, hogy másokon segítsenek.

„Kinek szándéka rossz s tisztátalanul él, annak számára e földi világ itt semmi egyéb, mint őrületes hajsza; de mégis, mindennek dacára, nem cél nélkül való ez a földi élet, - sőt telve örömmel, boldogságot ígér és nyújt is majd annak, ki a hazugságot vándorló utjain társul nem fogadja.” Zarathustra (forrás: in5d.com)

1 hozzászólás

  • czihakiviktoria
    czihakiviktoria 2015. június 19. péntek, 15:57 Hozzászólás hivatkozás

    Az ember öröktől sejtette, hogy valami valaki van felette és az élet talán oda készül fel. Valóban. Bár az anyagi élet halandó, de az éltető lelke az halhatatlanná válhat-- DE nem valami fénylényként vagy angyalként egy másik dimenzió világban amit még élvezni is képes lesz, hanem mint tudatossá lett energia részévé válik egy nálánál nagyobb földi Tudatos Istennek nevezhető energiának- a lélek részecskéi eggyé válnak vele- megszűnik létezni a benne levő egyes egyedi én örökre!!! Mert a halhatalanság azt jelenti, hogy intelligenssé vált nagy Teremtő energiának részévé lesz-- és egyszer ha a Föld elpusztul ez az energia kiszakad és keresni lesz képes egy életre alkalmas másik bolygót ahol egy újabb élet et fog teremteni, de tudatosabbat intelligensebb és becsületesebbet, nem pedig olyan állati korcsot, mint amilyennek az emberi faj sikeredett! Szóval ne szőjetek illúziókat valami mennyszerű másik dimenzióról, mert csak a földi Teremtő Negativ töltésű Energia vált csodálatos módon egyre istenibbé-- talán ez a bolygó élet az Energiának evolúciós" állomása fejlődése volt csupán. A földi élet alkotása pedig csak gyakorlás és tanulás igy válhatott egy közönséges energia isteni tudattá.
    Csak Egyetlen Életünk van! (http://-csak-elet-.blogger.hu)

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Tartalomból

Érdekes

Idegenek

Filmajánló

Ősök Világa

Videók