Menu
A tolték titok - Sergio Magaña

A tolték titok - Sergio Magaña

"Sergio Magaña Ocelo...

Az X-akták legújabb évada sokkolóan képünkbe tolta az igazságot rendszerünkről!

Az X-akták legújabb évada sokk…

Az X-akták legújabb ...

Furcsa fények és "felsugárzás" Alsó-Normandiában, Franciaországban.

Furcsa fények és "felsugá…

2015. november 2-án ...

Csillagkapu SG-1: Puha felfedés, a titkos űrprogram informátora szerint...

Csillagkapu SG-1: Puha felfedé…

Lehet, hogy a rendkí...

A nem-megfigyelt társadalom: anti-arcok, ruhák és egyéb kütyük Nagytestvér ellen

A nem-megfigyelt társadalom: a…

Egy egész iparág épü...

Képes az asztrológia kokrét eseményeket előrejelezni?

Képes az asztrológia kokrét es…

Mit tud az asztrológ...

Sztázis kamrában alvó óriások készen állnak rá, hogy felébresszék őket...

Sztázis kamrában alvó óriások …

Sztázis kamrában alv...

A Passzív Android és a Teremtő Erő

A Passzív Android és a Teremtő…

Az elme arénájában, ...

Tiltott történelem – Krisztus vérvonala

Tiltott történelem – Krisztus …

Tiltott történelem –...

Ki az, aki fél a Paranormálistól? – Ami általában így néz ki:

Ki az, aki fél a Paranormálist…

FREDDY SILVA - Ki a...

Prev Next

Jézus Krisztus története csupán kitaláció?!

  • Írta: 
Michael Angelo: Pieta Michael Angelo: Pieta

"Jézus Krisztus története csupán kitaláció? "A kereszténység egy okos kormányzati propaganda volt, melyet a Római Birodalom vezetői a szegényebb alattvalók kibékítésére használtak fel" - áll egy új tudományos kutatásban. A tudomány és a hit harca már évszázadok óta tart, első alkalommal a 18. században

vonták kétségbe Jézus Krisztus létezését. Azóta magyarázatot találtak a vízen járásra, a tenger kettéválasztására, Sámson szociopata jellemére valamint felmerült, hogy Jézus családos ember volt, feleséggel és gyerekekkel. Most pedig egy sokat vitatott bibliai kutatásokkal foglalkozó tudós, Joseph Atwill egy új elmélettel állt elő, mely az egész kereszténységet új alapokra helyezheti.

Legújabb könyve, a "Cézár messiása: a római összeesküvés, mellyel kitalálták Jézust" alaptézise arról próbálja meggyőzni az olvasókat és a tudomány többi résztvevőjét, hogy a kereszténység nem vallásnak indult. Elmélete szerint a Római Birodalom vezetése egy nagyon okos propagandának szánta az egészet, mellyel a rabszolgák figyelmét akarták elterelni a sorsukról és adni nekik valamit, amiben hihettek.

A Messiás Menedéke nevet kapott konferencián - melyet múlt szombaton tartottak meg Holbornban - az író bizonyítékokkal támasztotta alá feltevését. A dokumentumok alapján az Újtestamentumot az első században élt római arisztokrácia tagjai írták meg és az ő fejükből pattant ki Jézus Krisztus élettörténete is. Ezzel az akkoriban komolyan terjedő zsidó-felkeléseket is elfojtották, akik folyamatosan a Messiás felbukkanására vártak, és miután kaptak egyet, lelki hadviselést tudtak folytatni rajtuk a rómaiak.

"A fegyveres harcok helyett a rómaiak elhitették a zsidókkal a Messiás által hirdetett 'fordítsd oda a másik orcád is' frázist, akik így elkezdték rendesen fizetni az adókat. Nem mellékesen Jézus az egyetlen olyan irodalmi alak, akinek az életét teljes egészében fellelhetjük más helyeken is." Atwill akkor figyelt fel először a Jézus életében található érdekességekre, mikor az Újtestamentum után elolvasta a Zsidók háborúja címet viselő kiadványt is, melyet egy júdeai történész írt az első században.

"A két kötetet egymás mellé téve jól látható, hogy szinte az összes olyan tett, amit az Újtestamentumban Jézus Krisztusnak tulajdonítanak, a másik kiadványban egy bizonyos Titus Flavius császár követett el. De ez egyébként az egész életére igaz, sokban hasonlít a császár életútjára." Természetesen sokan nem értenek egyet az író érvelésével és írásával és szerintük ez is csupán egy a számos bibliai összeesküvés-elmélet közül. (forrás: http://sg.hu/cikkek)"

image002

(Én vagyok az Alfa és az Ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég. (Jelenések 22. 13)

Akkor az összes Szent egy nem létező Jézust imádott, a vértanúk is egy nem létező Jézusért haltak meg? Hazugság a biblia, az evangélium írói is mind idióták, vagy összeesküvők voltak, hamis volt az összes próféta, a régi, Jézusról szóló szent, és egyéb íratok is hamisak, az összes lelet, kőtáblák, festmények?! Róma, a papság is hazudtak nekünk 2000 éven át.

Számos elismert történetíró, akik szintén Jézus mellett voksoltak, az is mind tévedett? És a kereszténység, nem is létezhetett volna Jézus nélkül?! Ennek semmi értelme.

De még ha Jézus személye egy szimbólum is csupán, akkor az az igazságé, és annak létezését nem lehet megcáfolni. Ha mégis mindent kizárólag bebizonyosodna, hogy mégsem létezett, amit semmilyen hiteles módon nem tudnak bizonyítani, számomra nem változtatna semmin, mert a hitem belülről fakad, és elsősorban Istenben hiszek, mellette pedig Jézust hitem ereje, már rég életre keltett, örökké a lelkemben él, így azt nem tudják megingatni semmilyen elmélettel, sőt ilyen híreket olvasván csak még erősebb lesz.

Azt gondolom, hogy a múltban számos bizonyíték áltt rendelkezésre Jézus személyazonosságát illetően, de azokat eltüntették, ahogyan már annyi más igazságot, nincs ez másképp napjainkban sem, csak most nem Jézus a neve. (Jn. 5:39) „Tudakozzátok a régi írásokat, melyek bizonyságot tesznek rólam.” (Gréasai)

Érdekességképpen néhány információ Jézus mellett:

("Az utolsó vacsora - Leonardo festményén „Leonardo da Vinci mindezekkel tisztában volt. 1498-ban megfestett képén ugyanis Jézus jobbján, afőhelyen egy nő látható. Leányos arccal és hosszú hajjal, lesütött szemekkel, míg a festmény valamennyi többi alakja előre néz. Nem illet nőnek akkoriban sem férfiaktársaságában felvetnie a tekintetét. Akaratlanul felmerül a kérdés: Leonardo már 1498-ban tudta azt, hogy Mária Magdala a „kedvenc” tanítvány, aki az „Úrvacsora” alkalmával - mint János evangéliuma írja „Jézus keblén nyugodott?” Jn. 21:20) 
A festményen üvegpoharakat ábrázol. Abban az időben csak Egyiptomban és Mezopotámiában voltak egyáltalán képesek ekkora tisztaságú üveget előállítani. Az ára viszont az aranyéval vetekedett, talán túl is haladta azt. Amelyik asztalon üvegpoharak álltak, az asztaltársaságnak minimum a legfelsőbb osztályból kellett származnia. 
A kenyerük kicsiny cipók. Szkíta-hun eledel.
Lehetséges, hogy a Vatikánt ismerő és oda bejáratos itáliai művészek talán olyan iratokat is láttak, amelyek azóta „elpusztultak”. El kellett pusztulniuk az Igazságot hirdető írásoknak éppen úgy, mint az „igazmondóknak”: a mágusoknak, a tanítványoknak azért, hogy korunkban már megszűnjön az Igazság, a Tekintélytisztelet, és uralkodjon az „érdek”. (http://aranylaci.freeweb.hu/jezus/jezus.htm)
"Kereszty Rókus: A "történeti Jézus"-kutatás munkájából 
3. A történeti Jézus tanulmányozása csak akkor vezet hitre, ha a történelem céljának egzisztenciális kutatásával párosul, olyan kereséssel, amely legalábbis reménykedik az igazság, a jóság és a szeretet győzelmében.
4. Paradox módon azonban éppen Isten kegyelme szabadítja fel a történészt arra, hogy módszereit helyesen alkalmazza: kiszélesíti a tudós látókörét, hogy Jézus történetében helyet kaphasson a természetfölöttinek a lehetősége is. Az egzisztenciális keresésben pedig még jelentősebb szerepet játszik a kegyelem: saját - korlátozott - tudományterülete fölé emeli a történészt, hogy a Názáreti Jézus történetében megláthassa a tiszta szeretet tökéletes, isteni megnyilatkozását. http://www.vigilia.hu"
"A történeti Jézus és a hit Krisztusa Azt, hogy egy názáreti Jézusnak nevezett férfi a Krisztus utáni első század elején Palesztinában élt, működött, és Poncius Pilátus helytartósága alatt Kr. u. 30 körül Jeruzsálemben kereszthalált szenvedett, napjainkban egy komoly történelemtudós sem vonja kétségbe."
Iosephus Flavius, családnevén: Jószéf ben Matitjáhu (Jeruzsálem, 37–38 körül – Róma, 100 körül) arámi és görög nyelven alkotó római zsidó történetíró és teológusa Zsidók története című könyvében két helyen is utal Jézusra. Ezek a részek hosszú ideig viták tárgyát képezték, ma már letisztultak az álláspontok. XVIII.3,3
" Ebben az időben (tudni illik Pilatus helytartósága idején) élt Jézus, ez a bölcs ember, ha ugyan szabad őt embernek neveznünk. Ugyanis csodákat művelt és tanította az embereket, akik szívesen hallgatják az igazságot, és sok zsidót és görögöt megnyert. Ő volt a Krisztus. És ámbár főembereink följelentésére Pilatus keresztre feszíttette, most is hívek maradtak hozzá azok, akik addig szerették. Mert harmadnap feltámadt és megjelent közöttük, mint ahogy Istentől küldött próféták ezt és sok más csodálatos dolgot előre megjövendöltek felőle. S még ma is megvan a keresztények felekezete, amely róla vette a nevét."
Zsidók története XX.9,1 "...testvérét annak a Jézusnak, akit Krisztusnak neveztek, s még néhány más embert; törvénysértéssel vádolta őket és végül mindet megköveztette."
"A Talmudból a Misna Jebamot 4,3 traktátusa így utal közvetve Jézusra: " „Rabbi Simon ben Azai így szól: Jeruzsálemben egy származási táblázatot találtak, amelyben a következőket olvastam: 'Az a bizonyos ember' egy házasságtörő nőnek törvénytelen gyermeke."
"Publius Cornelius Tacitus, római történetíró: "Krónikák" XV. 44. „... De sem emberi segítségre, sem a princeps ajándékainak vagy az istenek engesztelésének hatására nem akart eltávozni az a gyalázatos hiedelem, hogy parancsra tört ki a tűzvész. Ezért a híresztelés elhallgattatása végett Nero másokat tett meg bűnösnek, és a legválogatottabb büntetésekkel sújtotta azokat, akiket a sokaság bűneik miatt Christianusoknak nevezett. Christust, akitől ez a név származik, Tiberius uralkodása alatt Pontius Pilatus procurator kivégeztette, de az egyelőre elfojtott vészes babonaság újból előtört, nem csak Iudeában, e métely szülőhazájában, hanem a Városban is, ahová mindenünnen minden szörnyű és szégyenletes dolog összefolyik, s hívekre talál." wiki
"Továbbá, a tudósok túlnyomó többsége (keresztények és nem keresztények egyaránt) elismerik, hogy Pál levelei (de minimum néhányuk) valóban Pál munkái az I. század közepéből, kevesebb mint 40 évvel Jézus halála után. Az ókori írásos bizonyítékokra vonatkozó irányelvek szerint ez szokatlanul erős bizonyíték egy Jézusnak nevezett izraeli férfi első századi létezése mellett.
Szintén fontos megjegyeznünk, hogy i.sz. 70-ben a rómaiak megszállták és elpusztították Jeruzsálemet és Izrael nagy részét, lakosságát pedig lemészárolták. Egész városokat romboltak szó szerint a földig! Nem lepődnénk meg tehát, ha a Jézus mellett szóló bizonyítékok nagy része elveszett volna. A szemtanúk nagy részét valószínűleg megölték. Ezen körülmények minden bizonnyal korlátozták a szemtanúktól származó, Jézusról szóló beszámolók számát.
Az I. századi római Tacitus, akit az egyik leggondosabb ókori történetíróként tartanak számon, megemlíti a babonás “keresztényeket” (akiket Krisztusról neveztek el), akik elnyomástól szenvedtek Poncius Pilátus alatt, Tibériusz császár idejében.
Szvetoniusz, Hadriánusz császár főírnoka írt egy Chrestus (Krisztus) nevű férfiról, aki az I. században élt. (Annals 15.44 ). Julius Africanus idézi Thallus történetírót egy, a Jézus keresztrefeszítését követő sötétségről történő értekezésben (Fennmaradt iratok, 18).
Josephus Flavius a valaha élt leghíresebb zsidó történetíró. Antiquities című művében Jakabra úgy hivatkozik mint annak a Jézusnak a fivérére, akit Krisztusnak is neveztek. Van ugyanakkor egy ellentmondásos rész (18:3), amely ezt írja: Ebben az időben volt ez a Jézus, bölcs ember, ha egyáltalán jogos embernek hívni. Merthogy ő volt az, aki meglepő tetteket vitt végbe… Ő volt a Krisztus… megjelent nekik újra a harmadik napon, amint azt az isteni próféták előre megmondták ezeket, és még tízerzernyi más csodatetteket róla.”
Egy másik verzió azt mondja: “Ebben az időben volt egy bölcs ember, Jézus. Jó vezető volt, és erkölcsösnek ismerték. És sokan a zsídók és más népek közül a tanítványai lettek. Pilátus kereszthalálra ítélte őt. Ám azok, akik tanítványai voltak, nem tagadták meg tanítványságukat. Jelentették, hogy megjelent nekik három napra a keresztrefeszítése után, és hogy életben volt; tehát talán ő volt a Messiás, akiről a próféták sok csodát jövendöltek.”(Angolból fordította a Fordító)
Ifjabb Plinius a Levelek 10:96-ban feljegyezte a korai keresztények dicsőitési szokásait, többekközött hogy a hívők Jézust mint Istent imádták, hogy erkölcsösek voltak, és megjegyzéseket tesz a szeretetvendégségre és az úrvacsorára is. A Babiloni Talmud (Szanhedrin 43a) megerősíti Jézus keresztrefeszítését Húsvét előestéjén, valamint a Jézus elleni vádakat, úgymint boszorkányság valamint a zsidók istentagadásra való buzdítása.
Mara Bar-Serapion igazolja, hogy Jézust bölcs és erkölcsös embernek ismerték, sokak Izrael királyának tekintették, hogy a zsidók megölték, valamint hogy követői tanításaiban tovább él.
Azután ott vannak a gnosztikus írások (Az igazság evangéliuma, János apokrif irata, Tamás evangéliuma, Értekezés a feltámadásról, stb.), melyek mindegyike említi Jézust.
Samosatai Lucianus egy második századi görög író volt, aki elismeri, hogy a keresztények Jézust imádták, aki új tanításokat vezetett be, és meghalt értük. Elmodja, hogy Jézus tanításai magukban foglalták pl. a hívők testvéri közösségét, a megtérés fontosságát, és a más istenek megtagadását. A keresztények Jézus törvényei szerint éltek, halhatatlannak hitték magukat, és a halálfélelem hiánya, az önkéntes odaszánás, valamint a vagyonról való lemondás jellemezte őket. Igazából csaknem sikerülhet rekonstruálni az evangéliumot csupán a korai keresztény iratok segítségével: Jézust Krisztusnak hívták (Josephus), csodákat tett, Izraelt új tanításokba vezette be, hogy megölték értük húsvétkor (Babiloni Talmud) Júdeában (Tacitus), de istennek vallotta magát és azt mondta, visszatér (Eliézár), ahogyan követői hitték, valamint hogy Istenként imádták őt (Ifjabb Plinius).
Összefoglalva: hisszük, hogy túláradó mennyiségű bizonyíték létezik Jézus Krsiztus létezése mellett mind a bibliai, mind a világi történelemben.
Talán a legnagyobb bizonyíték Jézus létezésére az, hogy az első században keresztények ezrei, beleértve a tizenkét apostolt, készek voltak mártírként az életükkel fizetni Jézus Krisztusért. Az ember csak olyan ügyért hajlandó meghalni, miről hiszi, hogy igaz, de senki sem halna meg egy hazugságért."
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Tartalomból

Érdekes

Idegenek

Filmajánló

Ősök Világa

Videók