Menu
A tolték titok - Sergio Magaña

A tolték titok - Sergio Magaña

"Sergio Magaña Ocelo...

Az X-akták legújabb évada sokkolóan képünkbe tolta az igazságot rendszerünkről!

Az X-akták legújabb évada sokk…

Az X-akták legújabb ...

Furcsa fények és "felsugárzás" Alsó-Normandiában, Franciaországban.

Furcsa fények és "felsugá…

2015. november 2-án ...

Csillagkapu SG-1: Puha felfedés, a titkos űrprogram informátora szerint...

Csillagkapu SG-1: Puha felfedé…

Lehet, hogy a rendkí...

A nem-megfigyelt társadalom: anti-arcok, ruhák és egyéb kütyük Nagytestvér ellen

A nem-megfigyelt társadalom: a…

Egy egész iparág épü...

Képes az asztrológia kokrét eseményeket előrejelezni?

Képes az asztrológia kokrét es…

Mit tud az asztrológ...

Sztázis kamrában alvó óriások készen állnak rá, hogy felébresszék őket...

Sztázis kamrában alvó óriások …

Sztázis kamrában alv...

A Passzív Android és a Teremtő Erő

A Passzív Android és a Teremtő…

Az elme arénájában, ...

Tiltott történelem – Krisztus vérvonala

Tiltott történelem – Krisztus …

Tiltott történelem –...

Ki az, aki fél a Paranormálistól? – Ami általában így néz ki:

Ki az, aki fél a Paranormálist…

FREDDY SILVA - Ki a...

Prev Next

A Tibetiek Atlantisza Shangri-La, ismertebb nevén Shambala, Kiemelt

  • Írta: 
Kálacsakra Kálacsakra

A Tibetiek Atlantisza Shangri-La, ismertebb nevén Shambala, a hallhatatlan város csupán egy mítosz, vagy valóban ott rejtőzik a Himalája hófedte hegycsúcsai felett. A Tibeti legenda szerint az idők kezdete óta létezik egy Mítikus Királyság, egy Szent város,

(fővárosa Kalapa), melynek lakói az evolúció magasabb fokán állnak, ahová az emberek közül csak olyanok léphetnek be, akik a megfelelő lelki fejlettségi szintet elérik, már megvilágosodtak, illetve akiket „Shambala szólít”. A város állítólag a Mount Everest magas hegyei között helyezkedik el, s a bejáratot Angyalok, illetve ahogy a tibetiek nevezik a Dakinik védik. A hagyomány szerint, amikor a földön eluralkodik a gonoszság, kapzsiság, háborúk, betegségek lesznek, mikor minden elveszni látszik, Shambala királya megjelenik majd hatalmas serege élén, legyőzi a gonosz erőket, és elhozza az aranykort az egész földkerekségnek. Így legyen! (vilagok)

0008

"Kálacsakra Tantra és a Sambhala

A Kálacsakra tantra, azaz az Időkerék tantra a buddhista meditáció és gyakorlat egyik legfontosabb rendszere, amelyet Tibetben őriztek meg. Az ún. külső Kálacsakra az asztrológiával és a jövendöléssel kapcsolatos, ugyanakkor az ún. belső Kálacsakra pedig a belső jógákkal és az emberi testben lévő pránának a külső időciklusokkal való harmonizálásával foglalkozik.

Eredetileg Sákjamuni Buddha tanította a Kálacsakrát Dél-Indiában, azután a későbbiekben a Közép-Ázsiában található misztikus ország, Sambhala királyai őrizték meg. A szimbolikusan világunk szívközéppontjában található Sambhaláról azt jósolják, hogy a közeljövőben újra visszatér, s újra megjelenik majd valóságunk jelenlegi dimenziójában.

0005

A megvilágosodott társadalom megteremtése

A Sambhala-tanítások azon a felvetésen alapulnak, hogy létezik olyan alapvető emberi bölcsesség, amely képes segíteni a világon a bajok megoldásában. Ez a bölcsesség nem valamely egyedi kultúra vagy vallás sajátja, s nem is kizárólag Keletről vagy Nyugatról jön. Olyan hagyományról van szó, amely különböző kultúrákban és korokban számos formában megjelent a történelem során. Tibetben, mint megannyi más ázsiai országban, fennmaradt egy réges-régi királyságról szóló különös legenda.

Eszerint itt ringhatott a jelenlegi ázsiai társadalmak kultúrájának és műveltségének bölcsője. A királyságot bölcs és jóságos uralkodók kormányozták, lakói pedig békességben és jólétben éltek. Minden polgára jólelkű és művelt volt, ezért az ország igazi mintatársadalom volt. Ezt az államot Sambhalának hívták. A buddhizmus állítólag nagy szerepet játszott a sambhalai társadalom kialakulásában.

A legendák szerint Sákjamuni Buddha magasrendű tantrikus tanításokat adott Sambhala első királyának, 0001Dava Szangpónak. E tanításokat Kálacsakra-tantra néven ismerik, a tibeti buddhizmus legnagyobb bölcsességei között tartják számon.

Miután a király megkapta a tanításokat, Sambhala egész népe a buddhista meditáció ösvényére lépett, kedvességet, szeretet és törődő odafigyelést fejlesztett ki magában minden lény iránt. Így aztán nemcsak a király, hanem alattvalói is magas szellemi szintet értek el.

A tibeti nép körében él a hit, hogy Sambhala Királyság mindmáig létezik valahol egy kis völgyben, a Himalája egyik rejtett zugában. Jó néhány olyan buddhista szöveg található Tibetben, amely részletes, ámde homályos módon leírja, hogyan lehet eljutni Sambhalába, de hogy ezeket szó szerint vagy átvitt értelemben kell-e érteni, afelől eltérnek a vélemények.

Szép számmal akadnak részletes leírást adó szövegek. A XIX. századi bölcsnek, Mipamnak a Kálacsakrához írt nagy kommentárja szerint Sambhala országa a Szita folyótól északra található, és nyolc hegylánc szeli át. A rigdeneknek, Sambhala uralkodóinak palotája kör alakú hegy tetején áll az ország közepén. Mipam szerint ennek a hegynek Kailásza a neve.

A palotát Kalapa palotájának hívják, és sok-sok négyzetkilométernyi területet foglal el. Déli oldalán gyönyörű park szegélyezi, a neve Malaja, s ennek közepén áll a Kálacsakrának szentelt templom, amelyet Dava Szangpó építtetett. Más történetek úgy tudják, hogy a Sambhala Királyság már sok-sok évszázaddal ezelőtt eltűnt a föld színéről.

Amikor az egész lakosság megvilágosodott, az ország a mennyei birodalomban költözött.

0002Legendák szerint a rigden királyok azóta is ügyelnek az emberek dolgaira, és egyszer visszatérnek a Földre, hogy megmentsék az emberiséget a pusztulástól. A tibetiek közül sokan úgy gondolják, hogy Lingi Geszár, a nagy tibeti harcos király is ösztönzést kapott a rigdenek példájából és a sambhalai bölcsességből. Eszerint Sambhala most is létezik valahol az égi szférában.

Geszár valószínűleg nem járt Sambhalában, ahhoz fűződő kapcsolata tehát szellemi. A XI. században élt a kis Ling Királyság uralkodójaként Kelet-Tibetben, Kham tartományban. Geszár uralkodását követően hősi tetteinek és uralkodói méltóságának híre elterjedt egész Tibetben, végül ő lett a legnagyobb tibeti mondahős. Egyes legendák szerint Geszár nagy hadsereg élén tér majd vissza Sambhalából, hogy legyőzze a világban működő sötétség erőit.

Forrás:  http://www.tibet.hu/_fornow/reynolds3_hatter.htm

0007

"Kálacsakra és Shambala A Kálacsakra hagyomány az idő (kála) és a ciklus (csakra) koncepciója körül forog: a bolygók ciklusától az ember légzésciklusáig. Megtanítja, hogyan dolgozzunk a test legfinomabb energiáival a megvilágosodás felé vezető úton. A Kálacsakra egyaránt vonatkozik a vadzsrajána buddhizmus tantrikus istenségére valamint a filozófiákra és a meditációs gyakorlatokra, melyek a Kálacsakra tantrában és annak számos kommentárjában megtalálhatók.

A Kálacsakra istenség egy buddhát fejez ki, és ennek megfelelően mindentudó. Mivel Kálacsakra az idő, és minden az idő befolyása alatt áll, Kálacsakra mindenről tud. Mindaddig, míg Kálacsakri és Kalicsakra, spirituális partnernője és kiegészítője tudatában van mindannak, mi időtlen, korlátlan vagy az idő világán kívül esik. A Jab-Jumban – mint átmeneti és nem-átmeneti – elválaszthatatlanok.

Hasonlóképpen, ahogy a kerék is kezdet és vég nélküli. A Kálacsakra tantra öt fejezetből áll, melyből az első 0004kettőt „alap Kálacsakrának” nevezik. Az első fejezet azzal foglalkozik, amit „külső Kálacsakrának” is hívnak – vagyis a fizikai világgal – és különösképpen a Kálacsakra naptárszámítási rendszerével, a világegyetemekszületésével és halálával, a naprendszerünkkel és az elemek működésével. A második fejezet témája a „belső Kálacsakra”, ami érinti a terhesség és a születés folyamatát, az emberi test és a tapasztalás rendszerét és a vadzsrakáját; az emberi fizikai létezés megnyilvánulását a csatornák, szél, csepp stb. kifejezésekkel írja le.

Egyesek az emberi tapasztalást négy tudatállapoton keresztül határozzák meg: ébrenlét, álom, mély alvás és a negyedik az, ami a szexualitáson keresztül válik hozzáférhetővé. Jellemzi azokat a potenciálokat (cseppeket), amik ezeket az állapotokat előidézik együtt azokkal a folyamatokkal, melyek ezekből származnak. Az utolsó három fejezet az „egyéb” vagy „alternatív Kálacsakra”, mely az úttal és a gyümölccsel foglalkozik.

A harmadik fejezet ameditációra való felkészülést taglalja, ez a Kálacsakra-beavatás. A negyedik magát a meditációs gyakorlatot magyarázza el, nem csak a mandalán és istenségein történő meditáció felépítő fázisát, 0003hanem a hat jóga beteljesítő fázisát is. Az ötödik, egyben utolsó fejezet a megvilágosodás állapotát (gyümölcs) jellemzi, ami a gyakorlat eredménye.

Kálacsakra beavatások Mint minden vadzsrajána gyakorlatban, a Kalacsakra beavatások során is a tanítványt felhatalmazzák arra, hogy gyakorolja a Kalacsakra tantrát, mely a buddhaság elérését szolgálja. A Kalacsakra beavatásoknak két fő lépése van, összesen tizenegy. A kettő közül az első a Kalacsakra meditáció felépítő fázisára való felkészülésre vonatkozik, míg a második a Kalacsakra hat jógájaként ismert beteljesítő fázisra készít fel. Azoknak, akik nem tervezik a teljes gyakorlat végzését, gyakran csak az alsó hét beavatást adják meg.

A Kalacsakra homokmandalát az egyéni és a világbékéért, valamint a fizikai egyensúlyért egyaránt felajánlják.

A dalai láma így magyarázza: „Olyan ez, mint amikor egy magot ültetsz el, aminek később karmikus hatása lesz. Nem szükséges jelen lenni a Kalacsakra ceremónián ahhoz, hogy részesülj annak jótékony hatásaiban.

Asztrológia

A mondás, miszerint „ami kívül, az van belül” gyakran fellelhető a Kalacsakra tantrában is ezzel is hangsúlyozva a hasonlóságokat és az összefüggést az emberi létezés és a világegyetem között; ez az elképzelés az alapja a Kalacsakra asztrológiának, de a Kalacsakra irodalomban taglalt más, még mélyebb kapcsolatoknak és összefüggéseknek is. Tibetben a Kalacsakra asztrológiai rendszer a tibeti asztrológiai naptár egyik legfontosabb építőköve. Az asztrológia a Kalacsakrában nem tér el a nyugati rendszertől, bonyolult (és meglepően pontos) számításokat alkalmaz például a bolygók pontos helyének a meghatározására.

Történelme

A Kalacsakra tantra szerint Sambhala királya, Szucsandra olyan tanítást kért a Buddhától, mely lehetővé tette számára a dharma gyakorlását anélkül, hogy a világi élvezetekről vagy az uralkodással járó kötelezettségeiről le kellett volna mondania.

Kérésére a Buddha megadta az első Kalacsakra gyökértantrát Dhanyakatakában (tibetiül Palden Drepung, a mai Amaravatihoz közel), egy kisvárosban a dél-kelet indiai Ándhra Pradesban állítólag úgy, hogy ezzel egyidőben (mivel egyszerre volt jelen két helyen) elmondta a Pradzsnyaparamita szútrát a Keselyű-hegycsúcson, Biharban. Úgy tartják, hogy Szucsandra király mellett még további kilencvenhat kisebb király és Sambhalából érkező küldött is megkapta a tanításokat.

A Kalacsakra így közvetlenül Sambhalába került, és évszázadokon keresztül kizárólag itt volt fellelhető. A későbbi Sambhala királyok, mint Mandzsusrikirti vagy Pundarika összetömörítették és leegyszerűsítették a tanításokat, ez lett a „Sri Kalacsakra” vagy „Laghutantra” és kommentárja a „Vimalaprabha”, melyek mint a Kalacsakra irodalom szíve a mai napig fennmaradtak.

Az elbeszélések szerint Mandzsusrikirti (tib. Rigdan Tagpa) i.e. 159-ben született, és Sambhala felett uralkodott, melynek lakói közül 300 510-en a mlehhna (yavana vagy „nyugati”) vallást követték, közülük néhányan napimádók imagesvoltak. Kiűzte az eretnekeket a földjéről, de később – miután meghallgatta kérésüket – lehetővé tette számukra, hogy visszatérjenek.

Nekik és minden lény javára elmagyarázta a Kalacsakra tanításokat. I.e. 59-ben fia javára lemondott a trónról, majd nem sokkal azután meghalt, és a buddhaság szambhogakája állapotába lépett. A Kalacsakrának jelenleg két fő hagyománya ismert. A Ra vonal (tib. Rva-lugs) és a Dro vonal (tib. ’Bro-lugs). Bár a Kalacsakra szövegeknek nagyon sok fordítása volt szanszkritről tibetire, mégis a Ra és a Dro fordításokat tekintik a legmegbízhatóbbnak (a két vonalról többet ld. alább).

A két vonal kissé eltérő módon magyarázza, hogyan kerültek vissza a Kalacsakra tanítások Sambhalából Indiába. Mindkét hagyomány megegyezik abban, hogy a Kalacsakra és a hozzá tartozó kommentárok (gyakran hivatkoznak ezekre, mint aBódhiszattvák testére) egy indiai pandit segédletével kerültek vissza Indiába i.u. 966-ban. Ezt a személyt a Ra hagyományban Csilupának, a Dro hagyományban a Nagy Kalacsakrapadának hívják. Egyes tudósok, így Helmut Hoffman szerint ugyanarról a személyről van szó.

A hagyomány első mesterei álneveket használtak, ezért a tibetiek által rögzített indiai szóbeli tanítások bővelkednek ellentmondásokban. Azt mondják, Csilupa/Kalacsakrapada, miután útra kelt, hogy megszerezze a Kalacsakra tanításokat Sambhalában, szembe találkozott a Kulika (Sambhala) királlyal, Durdzsajánával, aki mint Mandzsusri jelent meg előtte, és látva tiszta szándékát, ráruházta a Kalacsakra beavatást.

A visszafelé vezető úton Csilupa/Kalacsakrapada vitában legyőzte Nadapadát (tib. Naropát), a kor nagy buddhista központjának, a Nalanda egyetemnek a professzorát. Azután Nadapada (akit úgy is ismerünk, hogy a Kis Kalacsakrapada) beavatást nyert a Kalacsakrába Csilupától/Kalacsakrapadától. A hagyományt ezután Indiában és Tibetben kettőjüktől eredeztetik.

Nadapada elismertette a tanításokat a Nalanda közösséggel, és olyan mestereket avatott be a Kalacsakrába, mint amilyen Atísa is volt (aki aztán Pindo Acsarját (tib. Pitopa) avatta be). A tibeti történetet leíró Pag Sam Jon Zang és építészeti bizonyítékok arra utalnak, hogy a ratnagiri-i mahavihara (buddhista kolostor) Orisszában fontos központja volt az indiai Kalacsakratantra elterjedésének. A Kalacsakra hagyomány a vadzsrajána buddhizmus egészével együtt a muszlim invázió élénkülésével eltűnt Indiából, és Nepálban lelt menedékre."

(forrás: wiki)

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Tartalomból

Érdekes

Idegenek

Filmajánló

Ősök Világa

Videók