Menu
A tolték titok - Sergio Magaña

A tolték titok - Sergio Magaña

"Sergio Magaña Ocelo...

Az X-akták legújabb évada sokkolóan képünkbe tolta az igazságot rendszerünkről!

Az X-akták legújabb évada sokk…

Az X-akták legújabb ...

Furcsa fények és "felsugárzás" Alsó-Normandiában, Franciaországban.

Furcsa fények és "felsugá…

2015. november 2-án ...

Csillagkapu SG-1: Puha felfedés, a titkos űrprogram informátora szerint...

Csillagkapu SG-1: Puha felfedé…

Lehet, hogy a rendkí...

A nem-megfigyelt társadalom: anti-arcok, ruhák és egyéb kütyük Nagytestvér ellen

A nem-megfigyelt társadalom: a…

Egy egész iparág épü...

Képes az asztrológia kokrét eseményeket előrejelezni?

Képes az asztrológia kokrét es…

Mit tud az asztrológ...

Sztázis kamrában alvó óriások készen állnak rá, hogy felébresszék őket...

Sztázis kamrában alvó óriások …

Sztázis kamrában alv...

A Passzív Android és a Teremtő Erő

A Passzív Android és a Teremtő…

Az elme arénájában, ...

Tiltott történelem – Krisztus vérvonala

Tiltott történelem – Krisztus …

Tiltott történelem –...

Ki az, aki fél a Paranormálistól? – Ami általában így néz ki:

Ki az, aki fél a Paranormálist…

FREDDY SILVA - Ki a...

Prev Next

A Másik Látás

  • Írta: Gréasai

A Másik Látás: Minden vallás beavatottai beszélnek arról az élményükről, hogy fényt látnak az emberek feje körül.

Olyan gyakorlatok segítségével, mint a meditáció, vagy az ima, azt a kitágult tudati állapotot érik el, mely megnyitja a szunnyadó észlelési képességeiket.

Az ősi 5000 évnél is régebbi indiai spirituális hagyomány egy Pránának nevezett egyetemes energiáról beszél.

A kínaiak már a Krisztus előtti 3. évezredben beszéltek egy vitális energia létezéséről, melyet ők Csi-nek neveztek.

120

A kabbala, a zsidó misztikus filozófia Krisztus előtt 538 körül ugyanezeket az energiákat, mint asztrális fényt említi.

A keresztény szentképek Jézust és más szellemi lényeket fénymezővel körülvéve ábrázolják. Az ótestamentumban számos hivatkozás található az emberek körül lévő fényre, de a századok során ezek a jelenségek elvesztették eredeti jelentőségüket.

Sok ezoterikus tanítás, pl. az ősi hindu védikus szövegek, a teozófusok, az észak-amerikai indiánok, a tibeti és indiai buddhisták, stb. részletesen leírják az emberi energiamezőt.

Manapság sok tudományos képzettséggel rendelkező ember tudja konkrét fizikai síkon tett megfigyeléseivel kiegészíteni az ősi tanításokat.

Ezt a vitális energiát, mint fénytestet lehet észlelni, melyet a pytagoreusok említenek először Krisztus előtt 500 körül. Úgy tartották, hogy ennek fénye változatos hatásokat tud előidézni az emberi szervezetben, beleértve a betegségek gyógyítását is.

0003

Leírták, hogy mindenki a puszta jelenlétével képes egészséges, vagy egészségtelen hatást gyakorolni egy másik emberre.

Paracelsus a középkorban ezt az élet-energiát illiaszternek nevezte, és azt állította róla, hogy életerőből és életanyagból áll..."

A történelem során mindig voltak különleges képességgel rendelkező emberek, szentek,  akik képesek voltak észlelni az energiamezőket, szellemi lényeket, de vajon mi lehet az oka, hogy ezt a képességet ma már egyre több ember mondhatja sajátjának.?!

"(Az aura jelensége egyszerre van a háromdimenziós téren és lineáris időn kívül és belül.)

A matematikus Helmont az 1800-as években egy, az egész természetet átható univerzális fluidumot helmontképzelt el, mely nem testté sűrűsödött anyag, hanem tiszta életszellem, amely minden testen áthatol. A matematikus Leibnítz azt írta, hogy a világegyetem esszenciális elemei saját mozgásuk forrását is tartalmazó erőközpontok.

Az egye temes energiajelenségek más tulajdonságait Helmont és Messmer vizsgálta az 1800-as években. Az a Messmer, aki megalapította a későbbiek során hipnózissá váló messmerizmust.

Azt közölték, hogy az élő és élettelen testek feltölthetők azzal a „fluidummal", és hogy az anyagi testek képesek távolról hatást gyakorolni egymásra.

Ez valamilyen, az elektromágneses mezőhöz hasonló mező létezésének lehetőségét sugallta.

Barbara Ann Brennan a NASA atomfizikusa, így ír e témáról a Gyógyító kezek c. nagy sikerű könyvében:

„Tanácsadóként és gyógyítóként hét réteget figyeltem meg. Eleinte csak a legkönnyebben látható és legsűrűbb rétegeket voltam képes látni. Minél tovább dolgoztam, annál töb réteget fogtam fel.

Minél magasabban fekvő rétegről volt szó, annál kitágultabb tudatra volt szükségem ahhoz, hogy észleljem. Ez azt jelenti, hogy a magasabb aurarétegek észlelése érdekében meditatív állapotba kellett merülnöm, szemem eközben általában csukva volt!

0004

Sokévi gyakorlat után már kezdtem látni a 7. rétegen túli rétegeket is, amint erről a fejezet végén röviden beszámolok majd. Auramegfigyeléseim egy érdekes, dualisztikus mezőmintát tártak fel számomra. A mező minden párat-lan rétege magasan strukturáltnak tűnik, mint a fényminták állóhullámai, míg a páros rétegek állandó mozgásban lévő, színes fluidumok. A fluidumok a csillogó,állandó fényhullámok által alkotott formákon keresztül folynak. Az áramlási irány olyan, amit a fény alakja.

Amikor immár felnőttként újra kezdtem látni az életenergiamezőket, szkeptikussá és zavarttá váltam. barbara2Mégnem találtam rá arra az irodalomra, amelyre korábban hivatkoztam, és útmutatást sem kaptam még. Természetesen, tudósként voltak ismereteim az energiamezőkről, de ezek nagyon személytelenek, és matema-tikai képletek által meghatározottak voltak.

Valóban ott vannak ezek az energiamezők? Van valami jelentésük? Vágyteljesítő gondolkodás volt ez, vagy a valóság más, jelentéssel bíró dimenzióját tapasztaltam meg, mely megnyugtató, és hozzásegít jelen életkörülményeim, s valójában, az élet mint teljessége megértéséhez?

Olvastam a régmúlt csodáiról. Közülük sok képzelgésnek, szóbeszédnek tűnt. Énem fizikus részénekszüksége volt a jelenségek vizsgálatára, ellenőrzésére, hogy beigazolódjon róluk, igazak, vagy hamisak, így tehát elkezdtem adatokat, azaz személyes élményeketgyűjteni, hogy meglássam, illeszkednek e ezek vala-milyen logikai formába, vagy rendszerbe, amint azt a fizikai világ teszi.

Einsteinnel együtt hittem, hogy „Isten nem kockázika világgal". Úgy találtam, hogy az általam megfigyelt jelenségek nagyon hasonlóak voltak ahhoz a világhoz, amelyben otthonosan mozogtam: jól határolt formájuk, színük volt, és az ok-okozati viszony keretébe illeszkedtek.

Volt bennük azonban mindig valami, egy kicsivel több, valami, ami ismeretlen, megmagyarázhatatlan maradt, valami misztérium.

Rájöttem,milyen unal-massá válna az élet az ismeretlen, örökké előttünk táncoló csoda nélkül, miközben haladunk keresztül...a min is? Időn és téren? Ilyeneket szoktam gondolni. Most látom, hogy a „valóság" személyes élményein me-gyünk keresztül gondolkodva, érezve, érzékelve, létezve, fel-merülve, egyénivé válva, csupán azért, hogy újra felmerül- jünk a lélekformák transzformációinak végtelen táncában, amint a lélek formálódik,növekszik és halad Isten felé.

Megfigyeléseimet összehasonlítottam az aura és az energiamezőkről írt ezoterikus könyvekével.

111A színek megfeleltek, a mozgások, az alakok, a formák ugyanolyanok voltak. Amit olvastam, legtöbbször saját vizsgálódásaimat követően olvastam, mintha egy láthatatlan kéz biztosított volna arról, hogy a jelenséget tapasztaljam, mielőtt olvasnék róla, nehogy bármilyen mentális képet vetíthessek bele, amit esetleg az olvasottak alapján alkottam meg. Ezért most szilárdan hiszek az útmutatás élményében, ami egész életemen átvonul, sáthatja életem, mint egy dal, mindig új élményekhez, új leckékhez vezetve engem emberi lényként való növekedésem és fejlődésem útján.

Némely embernek az a képessége, hogy tetszőleges mélységben felbontóképességgel képes betekinteni az emberi testbe, más dimenziók használatát is implikálhatja. Az a képességünk, melynek segítségével a múlt adott eseményére vonatkozó információkérés után képesek vagyunk az adott eseményt észlelni, vagy egy valószínűségi eseményt látni, majd a gyógyító beavatkozással ezt megváltoztatni, implikálja nem lineáris időben való mozgásunkat is.

A valóság holografikus vázának szemszögéből az aura minden egyes darabja reprezentálja, de tartalmazza is az egészet, így tehát csupán egy olyan jelenséggel tudjuk leírni élményünket, amelyet mindketten egy időben figyelünk meg, vagy hozunk létre.

Minden megfigyelés hatást gyakorol a megfigyelt eseménysorra.

Mi nem csupán részei vagyunk az eseménysornak, de maga az eseménysor vagyunk. A „mi" vagyunk, és mi „az" vagyunkból csupán az „az"-t kell elhagyni, és helyettesíteni valami megfelelőbbel, hogy feloldhassuk az agyunkban lévő blokkokat, amiket kommunikációs próbálkozásaink alkalmával élünk át."

(Ez megmagyarázza az a a jelenséget, hogy miért növekedik és lesz sokkal egészségesebb, szebb egy olyan növény, amit folyton figyelembe részesítünk, vagy a gondolatok hatalmát: „ahol a figyelem ott az energia.“ Már más tudományos értekezésben is olvastam, hogy a tudósok megfigyelték: a részecskékre hatást gyakorolnak pusztán azzal, hogy megfigyelik! A figyelemenergia „hétkönapi" hatalmáról James Redfield könyveiben is olvashatunk- Tehát, ha a „mi vagyunk a beteg, rossz, gonosz“ helyett a „mi vagyunk az egészség, teljesség"-re nevelnénk magunkat, akkor az így befolyásolt „eseménysor" egy egészséges testet hozna létre, illetve feloldaná a blokkokat, amik létrehozzák a betegségeket, melyeket szintén mi magunk teremtettünk azáltal, hogy arra fókuszáltunk. Jézus azt mondta: „Ha csak akkora hited lenne, mint egy mustármag, hegyeket mozdíthatnál el“ Akkor a hitünk is egy „eseménysor“ a megfigyeléseink összegzése, mely befolyásolja az állapotunkat is. Ha mindenki egyidőben elkezdene helyesen, az egyszerűség kevéért, mondjuk inkább pozitívan gondolkodni, ez egy olyan „eseménysort“ hozna létre, ami meggyógyíthatná az egész bolygót. Hajrá Mi! (vilagok)

"A fizikusok a „kölcsönös kapcsolatok valószínűségei" vagy a „szétválaszthatatlan energiamintázatok dinamikus szövedéke" kifejezéseket használták. Ha elkezdünk a dinamikus energiamintázatokszétválaszthatatlan szövedékében gondolkodni, akkor mindazok azaurajelenségek, amelyeket e könyvben leírunk, nem tűnnek különö-sebben szokatlannak vagy idegennek.

barbara1Minden élmény kapcsolódik egymással, így, ha ebben bizonyossá válunk és kognitív folyamatainkban beengedjük ezt a kölcsönös összekapcsolódást, akkor egyidejűleg tudatában lehetünk minden, időtől független eseménynek. De mihelyt azt mondjuk, „mi", máris visszaestünk a dualizmusba. Nehéz átélni ezt az egymáshoz kapcsolt létet, ha főbb életélményeink dualisztikusak.

A holisztikus tudatosság a lineáris időn és a háromdimenziós téren kívül esik, így nem lesz könnyű felismerni. Gyakorolnunk kell a holisztikus élményeket, hogy képesek legyünk felismerni őket."

"James Redfield, Tizedik felismerés: "Viszont azt is kezdjük felismerni, hogy ha minden figyelmünkkel a lehetséges jövő részletei felé fordulunk, ha tudatunk hátterében szándékosan elevenen tartjuk a képet, akkor amit elképzelünk, hamarabb és könnyebben válik valóra."

(Holizmus jelentése: A jelenségek egészében való megértését jelenti. Nem a részleteket elemezzük külön és ebből állítjuk össze az egészet, hanem az egészből (és a részleteknek abban betöltött szerepéből) értjük meg a részleteket.)

Tartalomból

Érdekes

Idegenek

Filmajánló

Ősök Világa

Videók